Szeretné valamilyen okból kifolyólag kettő vagy több több telkét egy helyrajzi szám alá vonni?

 

Ha igen, akkor a következőket kell tennie:

 

Első lépésben el kell mennie a helyi Önkormányzathoz, és be kell szerezni egy szóbeli vagy írásbeli elvi engedélyt. Erre azért van szüksége, mert területenként más és más építési övezetek lehetségesek, amelyek meghatározzák a kialakítandó telek vagy telkek minimális területét, vagy hosszát. Ezen kívül egyéb Önkormányzati elképzelések és rendezési tervek is befolyásolhatják az engedély kiadását.

 

Amennyiben megvan az elvi engedély, akkor kell földmérőt hívnia.

 

A földmérő elvégzi a helyszíni méréseket, majd elkészíti a telekegyesítési vázrajzot.
A Földhivatal a változási vázrajzot megvizsgálja és „záradékkal” látja el.
Ön a földmérőtől a záradékolt változási vázrajzokat kapja meg 5 példányban.

 

Önnek további teendői is vannak még, ami már nem földmérői feladat.

 

A változási vázrajzok minden példányát alá kell írnia az ingatlan tulajdonosainak.
Majd egy kérelemmel (igény esetén ebben tudunk segíteni) és az aláírt vázrajzokkal be kell fáradni az Önkormányzathoz.
Az Önkormányzat határozatban járul hozzá a telekegyesítéshez.

 

A jogerős határozattal és 2 példány változási vázrajzzal be kell fáradni a Földhivatalhoz, hogy az átvezetés megtörténjen (a térképen és a tulajdoni lapon is megjelenik a változás).