A telek kitűzése a telekhatár ingatlan-nyilvántartási térképen szereplő töréspontjainak a helyszínen való megjelölését jelenti. A megjelölés legtöbbször karóval történik.

 

A kitűzésről a földmérő kitűzési vázrajzot készít, és azt átadja a megbízó részére, továbbá a méréseket is tartalmazó dokumentációt leadja az illetékes körzeti földhivatalba.

 

Földrészlet kitűzését bármelyik tulajdonosa vagy kezelője megrendelheti amikor szükségesnek találja. Általában akkor célszerű megrendelni, ha a telket be akarják keríteni, vagy bizonytalan, esetleg vitás a telek határának helyzete.

Telek adás-vétele esetén is érdemes a telekhatár kitűzését elvégeztetni a későbbi viták elkerülése érdekében.

 

Nem végezhető kitűzés akkor, ha az ingatlan határát érintő per folyamatban van!

 

A kitűzés során a földmérő csak az ingatlan-nyilvántartási térkép szerinti határt tűzheti ki. Ha a tulajdonosok ettől eltérő

határban egyeznek meg, akkor azt telekalakítási vázrajz útján lehet érvényesíteni.

 

A kitűzésről értesíteni kell a szomszédos telkek tulajdonosait, hogy ők is részt vehessenek a kitűzésen. Amennyiben a kitűzés során a földmérő a nyilvántartástól eltérő birtokhatárokat talál, akkor azt beméri, és az eltérés területének, méretének és hovatartozásának feltüntetésével kitűzési vázrajzot készít.

 

Fontos tudni, hogy a kitűzés nem birtokba adás, ezért a tulajdonos az eltérésként kimutatott területet nem veheti birtokba, csak a szomszédos földrészlet tulajdonosának beleegyezésével, vagy jogerős határozat alapján! Az erre vonatkozó záradék szövege a kitűzési vázrajzra is rákerül.